The site is loading... please wait.

TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI LAZARSERVICE.RO

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu Lazar Service Com SRL, cu toţi membrii echipeu sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale

Lazar Service Com SRL este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Lazar Service Com SRL sau a Renault Commercial Roumanie sau a unor terţi care au autorizat Renault Commercial Roumanie să le utilizeze.Modelele vehiculelor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia desenelor şi modelelor industriale.Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de autovehicule care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Renault Commercial Roumanie, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

INFORMAȚII DESPRE PRODUSE ȘI SERVICII

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii oferite de Lazar Service Com SRL. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea Lazar Service Com SRL.

Lazar Service Com SRL îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Lazar Service Com SRL, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi. Lazar Service Com SRL este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum şi la cele mai recente evoluţii ale acestora.

VEHICULE NOI

Caracteristicile noilor autovehicule prezentate pe site-ul lazarservice.ro sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

Preţurile prezentate sunt cele din tariful sau promotiile în vigoare la momentul redactării/actualizării respectivelor pagini ale site-ului.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Lazar Service Com SRL, afiliaţii săi, membrii echipei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de Lazar Service Com SRL, de afiliaţii săi ori de membrii sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

DREPT APLICABIL

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român.

Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

ACTUALIZAREA CONDIȚIILOR GENERALE

Lazar Service Com SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale.

Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

CONFIDENȚIALITATE

Informaţii despre utilizarea datelor dumneavoastră personale

În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului lazarservice.ro,Lazar Service Com SRL se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularelor electronice.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi:de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucratede intervenţie asupra datelor personalede opoziţie asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale înscrise în formularul de candidatură, respectiv fără vreo motivaţie în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Lazar Service Com SRL îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului lazarservice.ro, precum şi Politica de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Oferte și promoții pe adresa ta de e-mail!

Fii la curent cu cele mai tari oferte. Aboneaza-te la newsletter.

Fii la curent cu cele mai tari oferte. Aboneaza-te la newsletter.

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a rula acest site web să ne ajute să înțelegem cum îl utilizați pentru al îmbunătăți. Consultați politica noastră privind cookie-urile aici:

Lista Cookies

AlegeNameDescriere

Ați refuzat cookie-urile. Această decizie poate fi anulată.

Ați permis plasarea cookie-urilor pe computerul dvs. Această decizie poate fi anulată.