Termeni și condiții

Toate informațiile conținute în acest site sunt proprietatea S.C. Lazar Service Com S.R.L.


S.C. Lazar Service Com S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica conținutul și /sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă. Utilizarea acestui site implică acceptarea acestor termeni și condiții. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Acest site este întreținut și administrat de S.C. Lazar Service Com S.R.L., care va fi denumită în continuare Societate.

Întregul conținut al site-ului www.lazarservice.ro este proprietatea Societății și a furnizorilor săi, și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr 8/1996). Folosirea fără acordul în scris al Societății, a oricaror informatii, date sau fotografii, se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare (administrativ, civil sau penal).

Securitatea datelor personale și a informațiilor / GDPR

Pentru Lazar Service este foarte importantă protecția datelor cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție.

Din data de 25 mai 2018 devine direct aplicabil, și în România, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în cele ce urmează "Regulamentul").

Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale (ale persoanelor fizice) și crearea unui climat de încredere, care să permită fiecărei persoane (fizice) să dețină și să exercite controlul efectiv, direct și prompt asupra prelucrării propriilor date cu caracter personal. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm despre cum protejăm datele dumneavoastră personale, respectiv despre cum ne însușim, aplicăm și respectăm prevederile Regulamentului în această privință.

A. Datele personale prelucrate
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele de identificare ale clienților persoane fizice, datele demografice, de localizare sau orice (alte) date personale pe care le colectăm direct de la clienți sau din alte surse (controlabile sau verificabile), atunci când deveniți clientul nostru sau când folosiți serviciile noastre.

B. Scopurile în care prelucrăm datele personale
Societatea LAZAR SERVICE COM S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, cu modificarile ulterioare, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și în conformitate cu prevederile

Regulamentului UE nr.2016/679 (GDPR).
Datele vor fi prelucrate în scopul realizării obiectivelor comerciale contractuale, transferului catre societati de asigurare si activităților de marketing direct (lansari comerciale referitoare la produsele si serviciile noastre, invitatii la lansari de produse / evenimente de marketing, oferte de fidelizare, oferte de finantare, noutati despre marcile Dacia, Renault, Nissan si altele, invitatii la test drive), efectuarea de studii de marketing si satisfactie client pentru a fi in permanenta la curent cu oferta noastra de produse si servicii si pentru a ti le putea oferi intotdeauna prompt si la un inalt nivel de calitate.
Datele vor fi dezvăluite autorităților de stat, furnizorilor de servicii vizate și oricăror persoane implicate în procesul vizat.
Pe viitor, datele furnizate de dumneavoastră ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
Pentru indeplinirea obligatiilor legale, comunicam datele tale catre autoritati publice, operatori terti si imputerniciti sau catre alte categorii de destinatari. In scop contractual este posibil sa transferam datele tale in Uniunea Europeana, ca urmare a transferului sistemului informatic de prelucrare a datelor cu caracter personal. In scop de marketing direct, efectuare de studii de marketing si satisfactie client si doar in cazul in care ai fost de acord cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal, te informam ca selectam si analizam datele tale cu caracter personal – nume, prenume, telefon mobil, adresa e-mail, data nasterii, varsta, inclusiv pentru crearea de profiluri.

Se poate ca unele din datele tale personale, pentru care tu ti-ai dat acordul de prelucrare, sa fie transmise catre partenerii nostrii contractuali.


Drepturile clienților și modalitățile de exercitare a acestora
Pe lângă drepturile dumneavoastră existente (de care deja beneficiați în baza Constituției României și a legislației subsecvente), vă informăm că, de la data aplicării

Regulamentului, beneficiați de drepturi specifice suplimentare în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, așa cum sunt acestea enumerate mai jos:
Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile noastre de prelucrare a datelor dumneavoastră personale. Acest drept include următoarele:
  • Dreptul de acces la datele prelucrate;
  • Dreptul de a fi informați cu privire la scopurile prelucrării,categoriile de date personale prelucrate,persoanele fizice vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari,perioada de stocare preconizată sau fixă, sursa acestor date, precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces de prelucrare și decizional automat;
  • Dreptul la rectificarea datelor – vă puteți rectifica sau modifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți solicita și obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora de către noi nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – ne puteți solicita restricționarea prelucrării, în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție (la prelucrarea datelor) – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care să poată fi citit, în mod automat, sau ne puteți solicita ca respectivele date sa i le transmitem unui alt operator;
  • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la modalitatea noastră de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea noastră se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte, doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii ramânând în continuare valabilă;
Precizăm că, în cazul exercitării dreptului de retragere a consimțământului (în cazul în care prelucrarea noastră se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră), vom opera imediat în sistemele noastre opțiunea dumneavoastră (de retragere a consimțământului), însă, din motive tehnice și operaționale, retragerea consimțământului își va produce efectele, în termen de maximum 30 zile de la data primirii cererii dumneavoastră de retragere.
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: ne puteți cere și obține intervenția umană, cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și ne puteți contesta decizia.
Vă puteți exercita, foarte ușor și facil, oricare din aceste drepturi (în mod individual sau cumulat, de la caz la caz), prin simpla transmitere a unei solicitări scrise, semnate si datate la sediul nostru din Str. Aleea Victoriei, Nr. 1, Tg-Jiu, Gorj prin poștă sau prin e-mail, la adresa: office@lazarservice.ro, sau telefonic la numărul: 0757 228 188.

De asemenea ne puteți contacta oricând și puteți cere mai multe detalii, utilizând oricare dintre datele de contact menționate mai sus.
Conținutul site-ului și responsabilități
Conținutul site-ului a fost alcătuit în colaborare cu reprezentanții mărcilor care se găsesc pe site. Descrierile produselor sunt identice cu cele puse la dispozitia

Societății de catre reprezentanții fiecărei mărci în parte și s-au depus eforturi semnificative pentru a minimaliza toate greșelile care pot apărea din editarea electronică sau manuală a informațiilor prezentate. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate și nu poate fi facută vinovată de niciun prejudiciu rezultat în urma accesării defectuoase a informațiilor prezentate pe site sau din incapacitatea de folosire a informațiilor.

Fotografiile de produs conținute pe site sunt cu caracter informativ și nu constituie obligație contractuală. Societatea nu răspunde și nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcționarea defectuoasă a site-ului, cum ar fi erori și probleme tehnice.

Promoții și oferte speciale
Societatea își stabilește singură regulamentele promoțiilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți numai prin intermediul canalelor proprii de comunicare. Societatea nu garantează disponibilitatea pe stoc a tuturor produselor pe întreaga durată a prioadei de promoție și poate întrerupe sau anula orice promoție în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.

Dispute și conflicte
Orice tentativă de acces neautorizat pe site-ul www.lazarservice.ro sau încercare de fraudă vor fi raportate autorităților competente. Orice conflict aparut între Societate și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor judecătorești românești. Fiind de acord cu acești Termeni și Conditii clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Date companie:
S.C. Lazar Service Com S.R.L.
Str. Aleea Victoriei, Nr. 1, Tg-Jiu, Gorj
J18/1172/1991
RO2163560
Tel: 0757 228 188
e-mail: office@lazarservice.ro